Smeg S45MFX2 Manuel d'instructions

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel d'instructions pour Fours Smeg S45MFX2. Smeg S45MFX2 Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 28
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté4.5 / 5. Basé sur34 avis des utilisateurs
Vue de la page 0
MANUALE D’USO
INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE USO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
BRUKSANVISNING
Vue de la page 0
1 2 3 4 5 6 ... 27 28

Résumé du contenu

Page 1

MANUALE D’USOINSTRUCTION MANUALNOTICE D'UTILISATIONGEBRAUCHSANWEISUNGGEBRUIKSAANWIJZINGMANUAL DE USOMANUAL DE UTILIZAÇÃOBRUKSANVISNING

Page 2

Instructies voor de gebruiker7. GEBRUIK VAN DE OVEN7.1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingenDe deur moet tijdens alle kookfuncties gesloten blijven

Page 3 - Inhoudsopgave

Instructies voor de gebruiker7.3 Eerste inwerkingstellingBij de eerste inwerkingstelling of na een stroomonderbreking, wordt op delinker display van d

Page 4

Instructies voor de gebruiker7.5 Geprogrammeerd koken7.5.1 Koken met kookwekkerVanuit de ON stand (zie paragraaf “7.2 Werkstanden”), moet u PT1éénmaal

Page 5 - Waarschuwingen voor de

Instructies voor de gebruikerSelecteer een kookfunctie (zie paragraaf “7.4 Selectie kookfunctie”), endruk PT1 tweemaal in. Op de display zullen de cij

Page 6

Instructies voor de gebruikerWanneer u eenmaal de duur heeft geselecteerd moet u PT1 eenmaalindrukken.Op de display zal het symbool samen met de jui

Page 7

Instructies voor de gebruiker7.6.1 Kinderbeveiliging functieHoud, terwijl de oven in de stand OFF staat (zie paragraaf “7.2Werkstanden”) PT1 ingedrukt

Page 8

Instructies voor de gebruiker7.7 KoelventilatieHet apparaat is uitgerust met eenkoelsysteem dat bij het starten van hetkoken in werking treedt.7.8 Lam

Page 9

Instructies voor de gebruiker8. BESCHIKBARE ACCESSOIRESDe oven heeft 3 geleiderails om deovenschalen en roosters op verschillendehoogten op te kunnen

Page 10 - Instructies voor de gebruiker

Instructies voor de gebruiker9. AANBEVOLEN KOOKTABELLENU moet de oven vóór het koken altijd voorverwarmen.Zet het voedsel dus pas in de oven wanneer h

Page 11

Instructies voor de gebruikerKOKEN MET DE GRILL STAND GELEIDERAIL VAN ONDERENTIJD IN MINUTEN1° ZIJDE 2° ZIJDEVARKENSKOTELETVARKENSFILETRUNDFIL

Page 12

ITALIANO 3 - 28Vi ringraziamo per aver scelto questo nostro prodotto.Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte leindica

Page 13

Instructies voor de gebruiker10. REINIGING EN ONDERHOUDVóór alle werkzaamheden moet u de elektrische voeding van het apparaatloskoppelen.Maak de binne

Page 14

Instructies voor de gebruiker10.4 De oven reinigenVoor een goed behoud van de oven moet u hem regelmatig en nadat hij isafgekoeld, schoonmaken.Verwijd

Page 15

Instructies voor de gebruiker10.6 Reiniging van de ruiten van de deurWij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Gebruik absorberendpapier; bij

Page 16

Instructies voor de installateur11. BUITENGEWOON ONDERHOUDVan tijd tot tijd moeten er kleine onderhoudswerkzaamheden wordenuitgevoerd op de oven of mo

Page 17

Open de deur helemaal en steek de (geleverde) pinnen in de gaten aan debinnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45°, til hem op en trekhem u

Page 18

Instructies voor de installateurLet op: alvorens de ruiten te verwijderen moet u zich ervan verzekeren datu tenminste een scharnier van de deur in de

Page 19

Instructies voor de installateur12. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT12.1 Elektrische aansluitingEen aardaansluiting, in overeenstemming met de wijzen voor

Page 20

Instructies voor de installateur12.2 Plaatsing van de ovenHet apparaat is bestemd voor inbouw in meubelen van elk materiaal mitsbestendig tegen hitte.

Page 21

Instructies voor de installateurGebruik de deur niet als hefboom om de ovenmee in het meubel te plaatsen. Oefen geenovermatige druk uit op de geopende

Page 22

InhoudsopgaveINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voorhet gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correctehande

Page 23 - 11. BUITENGEWOON ONDERHOUD

Waarschuwingen voor het gebruik1. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIKDEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HETAPPARAAT. HIJ MOET GEDURENDE DE

Page 24 - aan de binnenkant

Waarschuwingen voor de afvalverwerking2. INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING -ONZE ZORG VOOR HET MILIEUWij gebruiken voor de verpakking van onze produ

Page 25

Waarschuwingen voor de veiligheid3. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEIDRAADPLEEG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DEVEILIGHEIDSNORMEN VOOR ELEKTRISCHE OF

Page 26 - Werking op 220-240 V˜:

Instructies voor de gebruiker4. LEER UW OVEN KENNEN5. VÓÓR DE INSTALLATIEBEDIENINGSPANEELOVENLAMPJEOVENVENTILATORSUPPORTEN VOOR ROOSTERS EN OVENSCHALE

Page 27 - 12.2 Plaatsing van de oven

Instructies voor de gebruiker6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANENVAN HET FRONTPANEELAlle bedieningsorganen en controle-eenheden van het apparaat b

Page 28

Instructies voor de gebruikerFUNCTIEKEUZE/INSCHAKELKNOPPT2Deze knop biedt toegang tot de drie werkwijzen van deoven en u kunt er een kookfunctie mee s

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire